Porównanie funkcjonalności programów

Cechy ogólne

Notowania Notowania MAX
wielowątkowość Tak Tak
style programu Tak Tak
możliwość edycji stylów Nie Tak
wiązanie okien z tabelami w celu szybkiej podmiany ich zawartości Tak
wstążka (ribbon) zamiast menu Tak Tak

Narzędzia podstawowe

Notowania Notowania MAX
tabele notowań Tak b.o. Tak b.o.
dowolna liczba instrumentów w tabeli Tak Tak
nowe możliwości tabel (9 wierszy, nowe pozycje, widełki dynamiczne, trend graficzny,…) Tak Tak
instrumenty z różnych rynków w tej samej tabeli Tak Tak
okna narzędzi dodatkowych Tak Tak
okno pełnego arkusza zleceń Tak Tak
statystyki rynku GPW Tak Tak
monitor transkacji Tak Tak
inspektor danych Tak Tak
narzędzie linijki Nie Tak
wirtualne ekrany Tak Tak b.o.
automatyczny zapis ustawień użytkownika Tak Tak
zapis ustawień użytkownika w postaci pulpitów Tak Tak

Źródła danych

Notowania Notowania MAX
odbiór notowań z GPW w czasie rzeczywistym Tak Tak
odbiór notowań z innych rynków w czasie rzeczywistym lub opóźnionym Tak Tak
odbiór notowań przez interfejs DDE Tak Tak
dostęp do notowań historycznych intraday Nie Tak
dostęp do notowań historycznych End-Of-Day Tak Tak

Wykresy

Notowania Notowania MAX
automatyczne pobieranie danych Tak Tak
nieograniczony zakres sesji Nie Tak
interwał tikowy Tak Tak
interwały minutowe i godzinowe Nie Tak
interwał sekundowy Nie Tak
interwał dzienny Tak Tak
interwały tygodniowe, miesięczne i roczne Nie Tak
krotności interwałów (np. 3.minutowe) Nie Tak
interwały n-tikowe i n-sekundowe Nie Tak
odrębna seria danych dla LOP Tak Tak
kilka instrumentów na jednym wykresie Nie Tak
formacje graficzne Nie Tak 30
możliwość usuwania i dodawania własnych poziomów formacji Nie Tak
zaawansowane ustawienia graficzne formacji Nie Tak
wykresy liniowe Tak Tak
wykresy świecowe (japońskie) Tak Tak
wykresy słupkowe Tak Tak
wykresy kolumnowe Tak Tak
wykresy wolumenowe z bazą Nie Tak
wykresy punktowe, liniowe płaskie i kolorowe z bazą Nie Tak
panele pionowe i na zakładkach Tak Tak
skala liniowa Tak Tak
skala procentowa z możliwością porównywania zmian instrumentów Nie Tak
transakcyjna oś czasu Tak Tak
liniowa oś czasu Nie Tak
liniowa stała oś czasu Nie Tak
indywidualne ustawienia kolorystyki Nie Tak
szablony okien Nie Tak
panel z tekstową reprezentacją rekordów Tak Tak

Wskaźniki, formuły, strategie

Notowania Notowania MAX
wskaźniki analizy technicznej Nie 60 Tak
wyznaczanie wskaźników dla wskaźników Nie Tak
wyznaczanie wskaźników w dowolnym podoknie Nie Tak
tworzenie wskaźników w oparciu o wbudowany język fomuł Nie Tak

Alerty

Notowania Notowania MAX
na podstawie ceny Tak Tak
na podstawie analizy technicznej Nie Tak
na podstawie formuł użytkownika Nie Tak
na podstawie ofert i pozycji tabel Tak Tak
na podstawie statystyki sesji Tak Tak
na podstawie wielu instrumentów i zdarzeń Nie Tak
dopuszczalna liczba warunków w alercie Tak Tak b.o.
powiadomienie komunikatem na ekranie Tak Tak
powiadomienie dźwiękowe Tak Tak
obsługa szyfrowanych skrzynek pocztowych Tak Tak
powiadomienie na e-mail Tak Tak

Obsługa programów zewnętrznych

Notowania Notowania MAX
interface DDE Tak Tak
generowanie plików tekstowych CSV Tak Tak
plugin dla programu AmiBroker Tak Tak