INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWERÓW NOTOWAŃ

Prawidłowa konfiguracja połączenia w naszych programach, powinna wyglądać następująco:

Brama klastra:

 • IP 1: n4-bl1.statica.pl
 • IP 2: n4-bl2.statica.pl

Serwer:

 • IP: n4-srv.statica.pl

W programach przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych, klaster powinien być zaznaczony! Tylko takie ustawienie gwarantuje prawidłowe działanie programu w przypadku awarii jednego z serwerów.

W programie Notowania Mobilne, w zależności od wersji może, ale nie musi istnieć możliwość zdefiniowania bram klastra.

Ci z Państwa, którzy korzystają z firewalli i serwerów proxy powinni zapewnić sobie łączność z następującymi adresami IP:

 • 46.171.172.230
 • 51.77.54.27
 • 54.36.173.48
 • 57.128.192.8
 • 79.137.71.77
 • 88.99.149.137
 • 91.189.252.120
 • 94.152.137.14
 • 137.74.1.167
 • 142.132.207.135
 • 168.119.38.246
 • 195.201.109.42
 • Porty TCP/IP: 709-710 i 19009-19012.

Transmisja powinna zostać zapewniona do wszystkich powyższych serwerów.

Programy wykorzystują wszystkie serwery automatycznie, o ile zdefiniowano prawidłowe bramy klastra.