Pomoc Programu
Notowania Mobilne 3.2

1. Podstawowe elementy interfejsu użytkownika

2. Wprowadzenie

3. Wymagania minimalne

4. Zakładki

4.1. Okno wyboru instrumentu

4.2. Dodawanie nowej zakładki

4.3. Usuwanie zakładki

4.4. Podmiana zawartości zakładki

4.5. Uzupełnianie zakładek instrumentu z tabeli notowań

4.6. Blokowanie zawartości zakładek

4.7. Przenoszenie zakładek

5. Tabela notowań

5.1. Kontekst instrumentu w menu podręcznym

5.2. Wiersze rozwinięte

5.3. Sortowanie

5.4. Dodawanie i usuwanie instrumentów

5.5. Przenoszenie instrumentów

6. Statystyka sesji

7. Zakładki instrumentu

7.1. Oferty

7.2. Szczegóły

7.3. Transakcje

8. Wykresy

8.1. Ustawienia Wykresu

8.1.1. Typ

8.1.2. Interwał

8.1.3. Zakres danych

8.2. Powiększanie

8.3. Tryb pełnoekranowy

8.4. Wskaźniki analizy technicznej

8.4.1. Dodawanie i usuwanie

8.4.2. Zmiana parametrów

8.5. Szablon wykresu

9. Alerty i Chmura Statica

9.1. Ustawienia ogólne alertów

9.2. Definiowanie nowego alertu

9.2.1. Typy zdarzeń

9.2.2. Alerty jednokrotne

9.2.3. Alerty wielokrotne

9.2.4. Alerty jednostronne

9.2.5. Alerty dwustronne

9.2.5.1 Strona startowa

9.2.6. Kanały powiadomień

9.3. Manager alertów

9.3.1. Alerty zdefiniowane

9.3.2. Historia alertów

1. Podstawowe elementy interfejsu użytkownika

1. Menu główne
2. Status połączenia
3. Czas ostatniego komunikatu
4. Nagłówek sortowania tabeli
5. Pasek zakładek
6. Dodawanie nowej zakładki
7. Menu zakładki (np. tabela)


W aplikacji dostępne są dwa style kolorystyczne - granatowy i biały. Wyboru dokonuje się poprzez "Menu główne" następnie "Ustawienia" i "Styl".


do góry

2. Wprowadzenie

Notowania Mobilne to dedykowana dla smartfonów aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe jest połączenie internetowe. Program przeznaczony jest dla wszystkich inwestorów, którzy cenią wygodę szybkiego i niezawodnego dostępu do informacji z rynku giełdowego.

Poza notowaniami, program udostępnia całe spektrum funkcjonalności analitycznych takich jak: wykresy obejmujące dowolne zakresy czasowe, interwały, typy wykresów czy wskaźniki analizy technicznej.

Inwestor ma możliwość otwierania dowolnej liczby zakładek z wykresami oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi instrumentów.

do góry

3. Wymagania minimalne

Program Notowania Mobilne 3, przeznaczony jest dla smartfonów pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych iOS, Android oraz Windows 10 Mobile.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych systemów przedstawiono poniżej.

Android
Parametry minimalne Parametry zalecane
System Android 4.1 Jelly Bean Android 4.4 KitKat lub nowszy
Rozdzielczość 320x480 720 x 1280
Pamięć 1GB 1,5GB
Procesor 1GHz 1GHz (dualcore)
iPhone
Parametry minimalne Parametry zalecane
System iOS7 iOS9
Urządzenia iPhone4 iPhone 5S
Windows Mobile
Dowolny smartfon pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Mobile.

W związku z tym, że program umożliwia otwieranie dowolnej liczby wykresów o potencjalnie dużych zakresach prezentowanych danych, brak jest możliwości określenia wersji zalecanej gdyż ta w sposób bezpośredni zależy od sposobu wykorzystywania programu.

W każdym przypadku program wymaga dostępu internetowego, który pozwala na połączenia typu socket (pakietowa transmisja danych lub połączenie WLAN).

Użytkownicy, którzy korzystają z dodatkowego oprogramowania chroniącego telefon komórkowy (pakiety antywirusowe) powinni zwrócić uwagę, aby chroniące oprogramowanie nie blokowało połączenia, zgodnie z parametrami podanymi na stronie http://serwery.statica.pl

Aplikacja przeznaczona jest na smatrfony. Dostępna jest dedykowana wersja dla tabletów ofertująca jeszcze więcej możliwości (Notowania Mobilne 3 MAX).

do góry

4. Zakładki

Zakładka to podstawowy element interfejsu stanowiący wyodrębnioną funkcjonalność programu (tabela, statystyka, wykres,…).

Użytkownik może otworzyć dowolną liczbę zakładek.

Aktywna w danym momencie zakładka, wypełnia cały ekran. Aby zmienić zakładkę, dotknij jej nagłówek.

do góry

4.1. Okno wyboru instrumentu

Okno wyboru instrumentu służy do wyboru instrumentu wstawianego do tabeli, lub instrumentu stanowiącego kontekst zakładki jednoinstrumentowej (szczegóły i wykres).

W przypadku zakładek innych niż tabela notowań, program automatycznie podpowiada instrumenty, którymi użytkownik może być zainteresowany. Na liście umieszczane są w takim przypadku wszystkie instrumenty wykorzystywane w jakikolwiek sposób w programie.

Dotknięcie nazwy instrumentu na liście powoduje wstawienie instrumentu do zakładki docelowej.

Program umożliwia również wyszukiwanie instrumentów spośród wszystkich notowanych w danym dniu.

W tym celu należy rozpocząć wpisywanie nazwy lub skrótu instrumentu w polu edycyjnym znajdującym się w górnej części okna wyboru instrumentu.

Wraz z wpisywanymi znakami lista pasujących instrumentów będzie systematycznie zawężana.

Wybór instrumentu spowoduje zamknięcie okna. Wyjątkiem jest wstawianie instrumentu do tabeli. W tej sytuacji użytkownik ma możliwość wstawiania wielu instrumentów jednocześnie. Po wpisaniu i/lub wybraniu jednej nazwy, program umożliwia wpisanie kolejnej bez konieczności ponownego otwierania tego okna.

W takiej sytuacji zamknięcie okna wyboru instrumentu następuje po wybraniu przyciski "GOTOWE" znajdującego się w prawym, górnym rogu okna.

do góry

4.2. Dodawanie nowej zakładki

Aby otworzyć nową zakładkę, wciśnij przycisk "plus" w pasku nagłówków zakładek.

Panel prezentuje możliwe do umieszczenia w nim zakładki.

Niektóre typy zakładek mogą być niedostępne ze względu na to, że zostały już umieszczone a są to zakładki możliwe do otwarcia tylko w jednej kopii.

Jeśli wstawienie nowej zakładki wymaga wyboru instrumentu dla którego zostanie ona otwarta (wykres, szczegóły), przed wstawieniem nowej zakładki, program wyświetli okno wyboru instrumentu.

do góry

4.3. Usuwanie zakładki

Aby usunąć zakładkę, wybierz polecenie "usuń" z jej menu podręcznego.

Aby wywołać menu podręczne zakładki przytrzymaj nagłówek zakładki przez około dwie sekundy.

do góry

4.4. Podmiana zawartości zakładki

Zakładki wyświetlające informacje związane z jednym instrumentem (a więc szczegóły i wykresy) posiadają możliwość podmiany instrumentu z zachowaniem wszystkich ustawień tej zakładki.

Aby podmienić instrument, wyświetl menu podręczne zakładki wciskając przycisk menu podręcznego znajdujący się w prawym, dolnym rogu każdej zakładki.

Następnie wybierz polecenie "zmień" (lub "zmień instrument") znajdujące się u góry menu podręcznego.

W wyniku tej operacji na ekranie pojawi się okno wyboru instrumentu. Po wskazaniu nowego instrumentu, zawartość zakładki zostanie zmieniona.

do góry

4.5. Uzupełnianie zakładek instrumentu z tabeli notowań

Szybka podmiana zawartości zakładki instrumentu (szczegóły lub wykres) jest możliwa z poziomu tabeli notowań.

Wyświetl menu podręczne tabeli notowań . Niewielka strzałka przy lewej krawędzi menu wskazuje na instrument, na którym będziesz mógł wykonać operację (więcej na ten temat w rozdziale „Tabela notowań/Kontekst instrumentu w menu podręcznym”).

Aby zmienić instrument, dotknij wybranego instrumentu w tabeli. Strzałka przesunie się.

Możesz też od razu otworzyć menu podręczne tabeli ze wskazaniem na wybrany instrument. W tym celu aby otworzyć menu, nie wciskaj przycisku menu podręcznego lecz przytrzymaj palec na wybranym instrumencie przez około dwie sekundy.

W chwili gdy menu podręczne jest otwarte, a strzałka wskazuje właściwy instrument, wybierz jedno z poleceń grupy "Narzędzia". Po jego wybraniu, istniejąca zakładka instrumentu (typu zgodnego z wybranym w menu) zostanie podmieniona.

Jeśli panel instrumentu (typu zgodnego z wybranym w menu) nie jest jeszcze otwarty, program otworzy go automatycznie i uzupełni informacjami wybranego instrumentu.

Jeśli instrument ma rozwinięty wiersz, możesz szybko wypełnić zakładkę instrumentu odpowiednim typem informacji, dotykając krótko rozwiniętego wiersza.

do góry

4.6. Blokowanie zawartości zakładek

Jeśli otwartych jest kilka zakładek ze szczegółami instrumentu lub wykresami, użytkownik może chcieć zabezpieczyć się przed przypadkową podmianą zawartości zakładki (z poziomu tabeli notowań).

W tym celu należy przytrzymać nagłówek zakładki przez około dwie sekundy a następnie, z menu podręcznego nagłówka zakładki, wybrać polecenie "zablokuj".

Po tej operacji nie będzie można podmienić instrumentu w zakładce, a jej nagłówek będzie oznaczony ikoną kłódki.

Aby odblokować zakładkę, w tym samym miejscu wciśnij polecenie "odblokuj".

do góry

4.7. Przenoszenie zakładek

Zakładkę można przenieść aby zmienić kolejność ich wyświetlania.

Aby przenieść zakładkę, z menu podręcznego nagłówka zakładki (przytrzymaj nagłówek przez około dwie sekundy) wybierz polecenie "przenieś" a następnie wybierz polecenie "wstaw".

Polecenie "wstaw" może być wybrane w dwóch miejscach: na panelu dodawania nowej zakładki oraz w menu podręcznym nagłówka zakładki.

W pierwszym przypadku, zakładka zostanie przeniesiona na koniec listy zakładek.

W tym drugim przypadku zakładka zostanie przeniesiona przed zakładkę, z której wywołano menu podręczne.

do góry

5. Tabela notowań

Podstawowym typem zakładki w programie jest tabela notowań.

W tabeli notowań użytkownik umieszcza obserwowane przez niego instrumenty.

Posiada ona trzy kolumny, których znaczenie opisane jest w ich nagłówkach (Instrument, Kurs oraz Zmiana).

do góry

5.1. Kontekst instrumentu w menu podręcznym

W przeciwieństwie do menu podręcznych innych typów zakładek, menu tabeli notowań działa w kontekście wybranego instrumentu.

Dzięki temu, możliwe jest usunięcie oraz przesunięcie konkretnego instrumentu znajdującego się w tabeli jak również uzupełnianie zakładki szczegółów z poziomu tabeli.

Instrument na którym zostaną wykonane operacje menu podręcznego (o ile dotyczą instrumentu) wskazywany jest niewielką strzałką znajdującą się przy lewej krawędzi menu.

Aby zmienić instrument, którego ma dotyczyć operacja, po prostu dotknij wybranego instrumentu w tabeli. Strzałka przesunie się.

Możesz też od razu otworzyć menu podręczne tabeli ze wskazaniem na wybrany instrument. W tym celu, aby otworzyć menu, nie wciskaj przycisku menu podręcznego lecz przytrzymaj palec na wybranym instrumencie przez około dwie sekundy.

do góry

5.2. Wiersze rozwinięte

Dotknięcie wiersza instrumentu, powoduje jego rozwinięcie w taki sposób, że instrument otrzymuje w tabeli dodatkowy panel wewnętrzny prezentujący rozszerzone informacje.

Wiersz rozwinięty instrumentu może być przewijany w prawo oraz w lewo gestem przewijania.

Dostępne są następujące panele wewnętrzne rozwiniętego wiersza instrumentu.

Informacje dodatkowe

Oferty kupna i sprzedaży

Lista transakcji

Wykres

Pierwsze trzy panele wewnętrzne instrumentu posiadają swoje odpowiedniki w zakładce szczegółów instrumentu. Krótkie dotknięcie wybranego typu informacji (szczegółów, transakcji, ofert) spowoduje uzupełnienie (lub otwarcie) odpowiedniej zakładki instrumentu.

Analogicznie, panel wykresu prowadzi do zakładki wykresu.

do góry

5.3. Sortowanie

Aby posortować tabelę, należy dotknąć nagłówek kolumny według której tabela powinna zostać posortowana.

Kolumna według której posortowana jest tabela jest odpowiednio oznaczana.

Ponowne dotknięcie nagłówka kolumny zmienia kierunek sortowania.

Sortowanie jest aktualizowane co kilka sekund.

do góry

5.4. Dodawanie i usuwanie instrumentów

Aby dodać instrument do tabeli wciśnij przycisk menu podręcznego tabeli (prawy, dolny róg ekranu) , a następnie wybierz polecenie "dodaj" z grupy "Instrument".

Pojawi się okno wyboru instrumentu, który pozwala na dodanie jednego lub kilku instrumentów do tabeli notowań.

Aby usunąć instrument z tabeli, przytrzymaj dwie sekundy jego wiersz, a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie "usuń" znajdujące się w grupie "Instrument".

do góry

5.5. Przenoszenie instrumentów

Program umożliwia przenoszenie wybranych instrumentów na początek tabeli notowań.

Aby przesunąć na początek instrument, wybierz polecenie "przypnij" z menu podręcznego tabeli.

Instrument zostanie przeniesiony na początek tabeli oraz dodatkowo oznaczony ikoną pineski.

Aby przesunąć o jedną pozycję w dół instrument, który jest przypięty, użyj polecenia „przesuń”.

Aby przywrócić instrument na pozycję wynikającą z kolejności sortowania tabeli, użyj przycisku "odepnij" w menu podręcznym tabeli.

do góry

6. Statystyka sesji

Zakładka statystyki sesji prezentuje bieżący stan sesji w postaci zagregowanej.

Statystyka sesji aktualizowana jest co około 15 sekund.

Panel górny prezentujący wykres kołowy oraz panel dolny, prezentujący listę instrumentów, można niezależnie przewijać.

Wykresy kołowe prezentują odpowiednio:

Ponad wykresami kołowymi prezentowana jest informacja o liczbie spółek uwzględnionych w statystyce, obrotach na sesji oraz liczbie transakcji.

Poniżej sekcji wykresów kołowych znajdują się cztery panele pokazujące po pięć spółek o odpowiednio:

Wszystkie prezentowane informacje dotyczą bieżącej sesji.

do góry

7. Zakładki instrumentu

Zakładki instrumentu prezentują informacje związane wyłącznie z jednym, wybranym instrumentem. Na zakładce szczegółów dostępne są trzy ekrany prezentujące odrębne typy informacji. Są to:

Oferty

Szczegóły

Transakcje

Aby przełączyć się pomiędzy ekranami zakładki szczegółów, przewiń je w prawo lub lewo korzystając z systemowego gestu przewijania.

Można otworzyć dowolną liczbę zakładek instrumentu.

Aby otworzyć lub wypełnić istniejącą zakładkę instrumentu, należy wybrać polecenie „szczegóły” znajdujące się w grupie „Narzędzia” menu kontekstowego tabeli notowań.

Alternatywną metodą wypełnienia zakładki instrumentu jest dotknięcie w tabeli rozwiniętego panelu instrumentu.

W przypadku każdego z ekranów zakładki instrumentu, w jego górnej części prezentowany jest taki sam nagłówek, prezentujący informację o bieżącym kursie instrumentu oraz jego zmianie dziennej: procentowej i punktowej.

do góry

7.1. Oferty

Ekran ofert zawiera widok tabeli ofert, w którym, w zależności od uprawnień użytkownika, widocznych będzie do pięciu linii ofert kupna i sprzedaży wybranego instrumentu.

Oprócz ceny i wolumenu zleceń z danej linii ofert, prezentowane są również informacje o średniej cenie po jakiej nastąpi kupno w przypadku zaakceptowania oferty z danej linii ofert. Dostępna jest również informacja o sumarycznym wolumenie ofert do danej linii włącznie co niesie ze sobą informację o liczbie sztuk instrumentu jaką można kupić lub sprzedać decydując się na cenę z konkretnej linii.

do góry

7.2. Szczegóły

Ekran szczegółów zawiera widok szczegółowych informacji o wybranym walorze.

do góry

7.3. Transakcje

Ekran transakcji zawiera pełną listę transakcji zawartych na wybranym walorze. Lista zawiera informacje o czasie i kursie wraz z wolumen transakcji i wartością LOP (o ile występuje).

Zmiany kursu transakcji w stosunku do kursu poprzedniej transakcji są kolorowane zgodnie z kierunkiem tej zmiany.

do góry

8. Wykresy

Aplikacja umożliwia otwarcie dowolnej liczby zakładek wykresów.

Program udostępnia całe spektrum narzędzi oraz opcji, umożliwiających prowadzenie analizy technicznej notowań instrumentów na wykresach. Są to:

do góry

8.1. Ustawienia Wykresu

Ustawienia wykresu obejmują jego typ, interwał oraz zakres widocznych danych.

Aby zmienić jeden z tych parametrów, należy wybrać polecenie „ustawienia wykresu” z grupy „Wykres” menu kontekstowego zakładki wykresu.

Każda zakładka wykresu posiada niezależne ustawienia.

Aby zamknąć okno ustawień wykresu, należy wcisnąć przycisk „GOTOWE” lub dotknąć ekran poza oknem ustawień.

do góry

8.1.1. Typ

Program umożliwia przełączanie typu wykresu pomiędzy:

Wykresy świecowe oraz słupkowe dostępne są wyłącznie w przypadku wykresów o interwale wyższym niż tikowy.

do góry

8.1.2. Interwał

Program umożliwia przełączanie agregacji danych na wykresie pomiędzy następującymi interwałami:

Zmiana interwału może powodować automatyczną zmianę liczby prezentowanych sesji na domyślną dla danego interwału.

do góry

8.1.3. Zakres danych

Zakres prezentowanych na wykresie danych można zmienić korzystając z poleceń grupy „Zakres danych” okna ustawień wykresu.

Dostępne zakresy danych to:

do góry

8.2. Powiększanie

Aplikacja umożliwia powiększanie wykresu.

Aby powiększyć wykres należy użyć gestu powiększania (rozsunąć dwa palce na boki).

Widoczny zakres danych powiększonego wykresu może być przesuwany. W tym celu należy przesunąć palcem po ekranie.

Aby przywrócić pełny zakres danych (zlikwidować powiększenie) należy dwa razy szybko uderzyć palcem w wykres.

do góry

8.3. Tryb pełnoekranowy

Każdy wykres w programie może zostać tymczasowo powiększony do pełnego ekranu.

W tym celu należy obrócić telefon do pozycji horyzontalnej. Funkcjonalność ta działa wyłącznie w przypadku gdy bieżącą zakładką jest zakładka wykresu.

do góry

8.4. Wskaźniki analizy technicznej

Program udostępnia wiele wskaźników analizy technicznej.

Niektóre z nich (średnie, wstęga Bollinger’a) umieszczane są w panelu ceny.

Wskaźniki, których logika interpretacji nie jest powiązana bezpośrednio z ceną (posiadają one odrębną oś wartości) prezentowane są w odrębnym panelu wewnętrznym wykresu.

Każdy wskaźnik prezentowany jest w takim przypadku na odrębnym panelu wewnętrznym wykresu.

W zakładce wykresu mogą znajdować się maksymalnie trzy wewnętrzne panele wskaźników (nie ogranicza to jednak umieszczania wskaźników w panelu ceny).

do góry

8.4.1. Dodawanie i usuwanie

Aby dodać wskaźnik należy wybrać polecenie „wskaźniki” z menu podręcznego wykresu.

Dostępna lista wskaźników nie mieści się w całości na ekranie. Z tego względu można ją przewijać w górę i w dół.

W oknie wskaźników, oprócz zarządzania widocznymi wskaźnikami możesz również ukrywać wolumen i lop (jeśli są dostępne dla danego instrumentu).

Aby włączyć wybrany wskaźnik, dotknij ikony przełącznika znajdującej się przy jego nazwie.

Wskaźnik od razu zostanie umieszczony w oknie wykresu.

Aby usunąć wskaźnik, ponownie dotknij ikony przełącznika przy nazwie wskaźnika.

Okno „serie i wskaźniki” zamknij przyciskiem „GOTOWE”.

do góry

8.4.2. Zmiana parametrów

Aby zmienić parametr wskaźnika umieszczonego na wykresie, w oknie „serie i wskaźniki” dotknij nazwy wskaźnika.

Rozwinięta zostanie lista parametrów, które program pozwala modyfikować dla danego wskaźnika.

Dodatkowym parametrem w przypadku średnich jest typ średniej. Program umożliwia wybór pomiędzy średnią arytmetyczną (SMA) oraz wykładniczą (EMA).

do góry

8.5. Szablon wykresu

Każda nowa zakładka wykresu przyjmuje ustawienia początkowe (typ wykresu, interwał, zakres danych,…) określone w ustawieniach instalacyjnych programu.

Ustawienia te możesz zmienić kopiując do nich bieżące ustawienia jednego z otwartych wykresów.

W tym celu wybierz polecenie „Zapamiętaj” z grupy „Szablon wykresu” menu podręcznego zakładki wykresu.

Od tej chwili każdy nowy wykres przyjmie ustawienia skopiowane do szablonu.

Zmieniony szablon możesz też zastosować na już otwartych wykresach.

W tym celu na zakładce wykresu, którego ustawienia chcesz zmienić na zapisane w szablonie, wybierz polecenie „zastosuj”. Wykres zostanie zmodyfikowany.

do góry

9. Alerty i Chmura Statica

Alerty to powiadomienia informujące o wystąpieniu zdefiniowanego przez użytkownika zdarzenia.

Alerty definiowane w programie są zapisywane w Chmurze Statica gdzie są monitorowane aż do ich usunięcia. Po zdefiniowaniu alertu aplikacja nie musi być uruchomiona, aby użytkownik otrzymał powiadomienie.

Użytkownik ma do wyboru kilka kanałów za pośrednictwem których może być poinformowany o wystąpieniu alertu. W przypadku wszystkich kanałów z wyjątkiem powiadomień w aplikacji (okno), użytkownik otrzyma informację o wystąpieniu alertu nawet pomimo tego, że program nie jest uruchomiony (push, mail).

do góry

9.1. Ustawienia ogólne alertów

Aby alerty działały prawidłowo należy je uprzednio skonfigurować.

W tym celu należy wybrać polecenie Ustawienia/Alerty z menu głównego aplikacji.

Grupa "Ustawienia domyślne" pozwala na zdefiniowanie początkowych ustawień każdej nowej definicji alertu. Ustawienia te mogą być łatwo zmienione za każdym razem gdy użytkownik tworzy nowy alert.

Opcje, które zostaną włączone w tej grupie będą włączone w oknie definicji nowego alertu.

Wyjaśnienie znaczenia tych opcji znajduje się w rozdziale "Definiowanie nowego alertu".

Grupa "Konfiguracja e-mail" umożliwia skonfigurowanie Chmury Statica w taki sposób aby użytkownik aplikacji otrzymywał powiadomienia na jego adres e-mail.

Jeśli użytkownik będzie definiował alerty przychodzące pocztą elektroniczną należy podać docelowy adres mailowy.

Ustawienia należy zaakceptować przyciskiem ZAPISZ.

W przypadku zmiany lub podania adresu e-mail, w celu dokończenia procedury zmiany ustawień, użytkownik będzie dodatkowo poproszony o potwierdzenie praw do kanału poprzez kliknięcie linku w wysłanym przez Chmurę Statica mailu.

do góry

9.2. Definiowanie nowego alertu

Aby dodać alert należy wybrać odpowiednie polecenie menu podręcznego tabeli lub na zakładce „alerty” (Manager alertów) wybrać przycisk „nowy”.

Stworzenie nowej definicji alertu polega na określeniu sytuacji, o której użytkownik chce zostać poinformowany oraz kanałów, którymi ta informacja zostanie mu przekazana gdy wystąpi.

Służy do tego okno definiowania alertu.

Okno to jest kreatorem składającym się z czterech ekranów, pomiędzy którymi można przemieszczać się używając przycisków "WSTECZ" i "DALEJ".

Ekran 1 - wybór instrumentu:

Ekran 2 - definicja strony kupna alertu:

Ekran 3 - definicja strony sprzedaży alertu:

Ekran 4 - parametry alertu:

Przejście na dalsze ekrany może nie być możliwe jeśli użytkownik nie dostarczył wymaganych informacji na ekranach poprzednich. W szczególności, przejście na ekran parametrów nie będzie możliwe jeśli nie zostanie aktywowana i zdefiniowana przynajmniej jedna strona alertu (kupna lub sprzedaży).

Strona alertu jest zdefiniowana prawidłowo gdy wybrany został typ zdarzenia, operator, wartość oraz zaznaczono przycisk "aktywny".

Przykładowo, jeśli użytkownik chce zostać poinformowany gdy kurs instrumentu wybranego na pierwszym ekranie przekroczy 2400, powinien wypełnić poszczególne pola strony kupna lub sprzedaży (o różnicy pomiędzy alertami jednostronnymi i dwustronnymi piszemy w kolejnych rozdziałach) jak na powyższych zrzutach ekranów.

do góry

9.2.1. Typy zdarzeń

W programie dostępnych jest wiele typów zdarzeń wyzwalających alerty.

Kurs - kurs instrumentu.

Oferta K - cena najlepszej oferty kupna.

Oferta S - cena najlepszej oferty sprzedaży.

Zmiana pkt - zmiana kursu instrumentu (w punktach) w stosunku do kursu odniesienia.

|Zmiana pkt| - wartość bezwzględna zmiany kursu instrumentu (w punktach) w stosunku do kursu instrumentu. Wartość bezwzględna jest niezależna od kierunku zmiany.

Zmiana % - zmiana kursu instrumentu (w procentach) w stosunku do kursu odniesienia.

|Zmiana %| - wartość bezwzględna zmiany kursu instrumentu (w procentach) w stosunku do kursu instrumentu. Wartość bezwzględna jest niezależna od kierunku zmiany.

Wolumen - wolumen ostatniej transakcji.

Obrót - wartość obrotu wybranego instrumentu (w czasie bieżącej sesji).

do góry

9.2.2. Alerty jednokrotne

Alert jednokrotny po spełnieniu warunku zdefiniowanego po jego stronie kupna lub sprzedaży jest usuwany. Taki alert zostanie wygenerowany wyłącznie jeden raz.

do góry

9.2.3. Alerty wielokrotne

Alert wielokrotny po spełnieniu warunku określonego w jego definicji, zostanie wygenerowany a następnie w dalszym ciągu będzie monitorowany w Chmurze Statica. Po zajściu odpowiednich warunków, alert taki może zostać wygenerowany wiele razy.

Alert wielokrotny nigdy nie jest usuwany automatycznie.

Szczegóły zachowania alertu wielokrotnego zależne są od tego czy jest to to alert jednostronny czy wielostronny co zostało opisane w kolejnych punktach pomocy.

do góry

9.2.4. Alerty jednostronne

Alert jednostronny to taki, który posiada zdefiniowaną wyłącznie jedną stronę. Nie ma znaczenia czy jest to strona kupna czy sprzedaży.

Gdy alert jednostronny ma zaznaczoną opcję "alert jednokrotny", po jego wygenerowaniu zostanie on usunięty.

W przeciwnym wypadku (alert wielokrotny), po spełnieniu warunku określonego w definicji i wygenerowaniu powiadomienia, Chmura Statica przystępuje do monitorowania alertu pod kątem spełnienia warunku przeciwnego do zdefiniowanego.

Po osiągnięciu warunku przeciwnego, alert nie zostanie wygenerowany lecz natychmiast wróci do monitorowania warunku zdefiniowanego przez użytkownika. Po jego spełnieniu zostanie wygenerowany po raz kolejny.

Przykładowo, dla alertu jednostronnego wielokrotnego, który powinien być generowany gdy Kurs>100, dla przykładowych transakcji alert będzie generowany jak pokazano poniżej.

Kurs Powiadomienie
99
100
101
102
100
99
101
101
100
102
103

Proszę zwrócić uwagę, że warunkiem przeciwnym dla >100 jest <= 100.

do góry

9.2.5. Alerty dwustronne

Alert dwustronny to taki, który posiada zdefiniowaną stronę kupna oraz stronę sprzedaży.

Gdy alert dwustronny ma zaznaczoną opcję "alert jednokrotny", po jego wygenerowaniu zostanie on usunięty. Nie ma znaczenia czy zostanie wygenerowany w wyniku zdarzenia zdefiniowanego po stronie kupna czy sprzedaży.

Gdy alert dwustronny jest alertem wielokrotnym, po spełnieniu warunku określonego w jednej ze stron alertu i wygenerowaniu powiadomienia, Chmura Statica niezwłocznie przystępuje do monitorowania alertu pod kątem spełnienia warunku przeciwnego do zdefiniowanego (a więc warunku kupna w przypadku wygenerowania alertu sprzedaży lub sprzedaży w przypadku wygenerowania alertu kupna).

Po spełnieniu warunku przeciwnego, powiadomienie jest generowanie i znowu następuje zmiana strony alertu.

Alert dwustronny wielokrotny generowany jest więc naprzemiennie: raz dla strony kupna, raz sprzedaży.

do góry

9.2.5.1 Strona startowa

Domyślnie, gdy alert dwustronny wielokrotny jest uruchamiany, Chmura Statica monitoruje początkowo oba zdefiniowane warunki: kupna i sprzedaży. Tak jak opisano wcześniej, alert zostanie wygenerowany gdy zostanie spełniony jeden z tych warunków po czym monitorowana już będzie zawsze tylko jedna strona - przeciwna do tej, której warunek został ostatnio spełniony.

Użytkownik może zmienić to początkowe zachowanie alertu dwustronnego wielokrotnego w taki sposób, aby monitorowanie alertu odpowiadało na przykład stanowi posiadania danego instrumentu.

Jeśli użytkownik posiada monitorowany instrument, może nie być zainteresowany alertem kupna lecz sprzedaży. Dopiero po wygenerowaniu alertu sprzedaży i uwolnieniu środków, chce otrzymać alert kupna.

W tym celu służy parametr "Zacznij od strony" znajdujący się na ostatniej karcie kreatora alertów.

W opisanym przykładzie, wybór opcji "Sprzedaż" będzie odpowiadał zamiarowi inwestora - początkowo alert nie będzie monitorowany jednocześnie dla warunku kupna i sprzedaży lecz wyłącznie dla warunku sprzedaży. Strona kupna zostanie pominięta do momentu wygenerowania alertu sprzedaży.

do góry

9.2.6. Kanały powiadomień

Aplikacja udostępnia kilka możliwych kanałów, którymi użytkownik jest informowany o wystąpieniu alertu.

W zależności od częstotliwości i ważności alertu, użytkownik może definiować różne kanały dla różnych powiadomień.

Jeden alert może informować użytkownika o wystąpieniu zdarzenia wieloma kanałami jednocześnie.

Wyboru kanału dokonuje się na ostatniej zakładce kreatora nowego alertu.

okno - powiadomienie zostanie wyświetlone w programie Notowania Mobilne w postaci wyskakującego okienka. Ten typ powiadomienia zostanie dostarczony wyłącznie w czasie pracy aplikacji.

e-mail - powiadomienie zostanie dostarczone pocztą elektroniczną. Ten typ powiadomienia zostanie dostarczony bez względu na to czy aplikacja jest uruchomiona.

push - powiadomienie zostanie dostarczone na telefon w postaci wiadomości push. Ten typ powiadomienia zostanie dostarczony wyłącznie gdy aplikacja jest zamknięta.

Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie kanałów powiadomień i ich aktywności w zależności od tego czy Notowania Mobilne są uruchomione czy nie.

Aplikacja uruchomiona
Kanał TAK NIE
okno + -
push - +
e-mail + +

do góry

9.3. Manager alertów

Manager alertów to typ zakładki umożliwiający przegląd zdefiniowanych oraz wygenerowanych alertów.

Manager alertów posiada dwie zakładki wewnętrzne: alerty zdefiniowane oraz historię alertów.

Przełączanie pomiędzy tymi dwiema zakładkami możliwe jest za pomocą kontekstowego przycisku "definicje/historia".

Bez względu na wyświetlaną aktualnie zakładkę wewnętrzną, z poziomu tego narzędzia, użytkownik może stworzyć nowy alert używając w tym celu przycisku "nowy".

do góry

9.3.1. Alerty zdefiniowane

Na zakładce alertów zdefiniowanych prezentowane są wszystkie aktywne alerty użytkownika.

Wiersz alertu może zostać rozwinięty przez jego kliknięcie co umożliwia jego usunięcie oraz edycję.

Niektóre definicje alertów mogą być wyświetlane czcionką "wygaszoną" (szarą). Są to alerty, które zostały automatycznie usunięte przez Chmurę Statica (a więc alerty jednokrotne już wygenerowane). Nie są one aktywne, ale użytkownik może je łatwo powtórzyć używając w tym celu przycisku "Ponów".

9.3.2. Historia alertów

Zakładka historii alertów prezentuje listę wygenerowanych w ostatnim czasie alertów.

do góry

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Notowania Mobilne prosimy kierować na adres poczta@statica.pl


STATICA © 2017